Engagerat och ärligt samarbete ger bästa trycksaken!

Bohlins Grafiska är tryckeriet som fokuserar på att hålla en hög servicegrad, ett personligt engagemang och en enkel och snabb dialog med våra kunder!

Vi informerar och säkerställer de frågor som påverkar din trycksak, från offert till packning och leverans! Vi tar ansvaret och ger dig tryggheten!

Varmt välkommen till Bohlins Grafiska!
Niklas Fagerström