Det spelar ingen roll hur snygg en trycksak är, om den inte kan levereras i tid!

Vi vet att det kostar att ha en säljkår på vänt eller att behöva skjuta upp ett kampanjdatum. Försenade leveranser kan leda till stora extrakostnader, därför ligger inte begreppet ”levererad” i vår leveranspolicy. Vi prioriterar leveransdatum, leveransplats och leveranssätt lika mycket som på att hålla högsta tryckkvalitet.


Vi ser till att dina miljökrav hålls!

Har ditt företag en miljöpolicy? Vi ser till att denna efterlevs även i inköpet av trycksaker. Bohlins Grafiska upprätthåller de miljökrav som ställs av Sveriges gällande lagar och förordningar. Ett av våra egna miljömål är att betrakta trycksaken under hela dess livscykel och finna lösningar med låg miljöpåverkan.